spain@premier-relo.com

+34 910 606 386 / 937 372 972

Guardamobles

Amb emmagatzematge en contenidors a curt i llarg termini a tot el món, totes les nostres instal·lacions guardamobles són segures, a prova d’incendis i sota vigilància les 24 hores.

Amb un accés còmode prèviament acordat, un dels principals avantatges de l’emmagatzematge en contenidors és que, a diferència dels trasters, no hi ha cap despesa addicional, fent l’emmagatzematge en contenidors una opció més rendible.

L’emmagatzematge en contenidors és per a vostè si:

Esteu buscant la solució més assequible;

Té previst emmagatzemar les seves pertinences durant un llarg període de temps;

No necessita accedir amb freqüència a les seves pertinences;

El seu negoci requereix emmagatzemar mobles, electrodomèstics o qualsevol altra cosa que no utilitzareu temporalment.

Per al seu benefici i protecció, haurà d’assegurar les seves pertinences mentre les desa amb Premier.

Això es pot fer mitjançant la seva pròpia assegurança o contractant una pòlissa amb el nostre corredor. Recomanem que ho parleu amb el vostre proveïdor d’assegurances, ja que les possibilitats d’assegurar les unitats guardamobles varien segons la companyia d’assegurances.